Strona główna

ROZLICZENIE PROJEKTÓW


Każdy Projekt realizowany w ramach programu Świętokrzyski Fundusz Lokalny podlega rozliczeniu. Sprawozdanie z realizacji projektu wraz z kompletem dokumentów potwierdzających prawidłowość jego realizacji należy złożyć do Operatora w wersji papierowej w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu.

Pamiętajmy również o prawidłowym opisywaniu i rozliczaniu faktur, a także o oznaczeniu Inicjatyw odpowiednią grafiką. Pomocne mogą być poniższe linki:

https://swietokrzyskiegranty.pl/files/Dokumentowanie%20wydatk%C3%B3w%20NOWE%20FIO.pdf
https://swietokrzyskiegranty.pl/files/Obowi%C4%85zki%20Beneficjenta.pdf
Grafika promocyjna:
https://swietokrzyskiegranty.pl/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20-%20grafika%20promocyjna.jpg

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030. Regionalnym Operatorem Projektu jest: Fundacja Imienia Stefana Artwińskiego