Strona główna

ROZLICZENIE PROJEKTÓW


Każdy Projekt podlega rozliczeniu. Sprawozdanie z realizacji projektu wraz z kompletem dokumentów potwierdzających prawidłowość jego realizacji należy złożyć do Operatora w wersji papierowej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu.

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030.
Regionalnym Operatorem Projektu jest: Fundacja Imienia Stefana Artwińskiego