Strona główna

Informacja o wynikach Programu Świętokrzyski Fundusz Lokalny Edycja 2023


Szanowni Państwo,
W zakładce dokumenty znajduje się lista rankingowa z wynikami tegorocznej edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym, które złożyły wnioski!

UWAGA

Kwota wnioskowana nie jest kwotą przyznanej dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana.
Jeśli Kwota przyznana wynosi 0 oznacza to niezakwalifikowanie się oferty do dofinansowania.

 

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030.
Regionalnym Operatorem Projektu jest: Fundacja Imienia Stefana Artwińskiego