O Projekcie

Świętokrzyski Fundusz Lokalny to inicjatywa mająca na celu wspieranie rozwoju społeczności lokalnej w województwie świętokrzyskim.  Piąta edycja Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego otwiera drzwi dla Organizacji Pozarządowych oraz grup nieformalnych, zachęcając do ubiegania się o wsparcie na realizację swoich projektów społecznych. Dzięki funduszowi, te dynamiczne i  zaangażowane podmioty mają szansę zrealizować swoje inicjatywy, które przyczynią się do rozwoju lokalnej społeczności.


Celem konkursu jest wspieranie innowacyjnych pomysłów, które mogą przyczynić się do poprawy życia mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Projekty mogą dotyczyć szerokiego spektrum obszarów, takich jak kultura, edukacja, ochrona środowiska, czy rozwój społeczności lokalnej.


W ramach tej edycji, młode organizacje mogą liczyć na wsparcie finansowe w zakresie od 2000 do 6000 złotych, co stanowi istotny impuls dla ich rozwoju i umożliwia realizację ambitnych planów. Natomiast grupy nieformalne również mają szansę na otrzymanie wsparcia w wysokości od 2000 do 5000 złotych, co stanowi istotną pomoc w sprostaniu wyzwaniom, jakie stawiają przed sobą.


Składanie wniosków do tegorocznej edycji konkursu potrwa od 9 do 31 maja 2024 r. Oferty należy składać poprzez generator wniosków on-line dostępny na stronie www.swietokrzyskiegranty.pl. Upewnij się, że wpisujesz wszystkie dane dokładnie i zgodnie z instrukcjami. 


Aby ubiegać się o wsparcie w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego, młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne muszą spełniać określone kryteria.

Młode organizacje pozarządowe

Aby kwalifikować się jako młoda organizacja pozarządowa:

 1. Data założenia: Organizacja musi być wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub odpowiedniego rejestru nie później niż 60 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację.

 2. Przychód roczny: Roczny przychód organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy nie może przekraczać 50 tys. zł.

 3. Siedziba: Organizacja musi posiadać siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego.

Grupy nieformalne

Kryteria dla grup nieformalnych są następujące:

 1. Liczba członków: Grupa musi składać się z co najmniej 3 pełnoletnich osób zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego. 

 2. Brak osobowości prawnej: Grupa nie posiada osobowości prawnej.

 3. Zarząd i Komisja Rewizyjna: Członkowie grupy nie mogą zasiadać w Zarządzie ani w Komisji Rewizyjnej  istniejących organizacji pozarządowej.

 4. Cel działania: Grupa realizuje działania w sferze pożytku publicznego.


Osoby zainteresowane ubieganiem się o wsparcie powinny:

 1. Sprawdzić, czy spełniają wymagane kryteria.

 2. Zapoznać się z dokumentacją i formularzem wniosku dostępnymi na stronie funduszu.

 3. Przygotować niezbędne dokumenty i informacje potrzebne do wypełnienia wniosku.

 4. Złożyć wniosek w wyznaczonym terminie.Ważne jest dokładne zapoznanie się z regulaminem i szczegółowymi wytycznymi funduszu, aby zapewnić poprawność i pełność składanych dokumentów. To kluczowe dla zwiększenia szans na uzyskanie wsparcia. Regulamin dostępny jest na stronie www.swietokrzyskiegranty.pl w zakładce Dokumenty.


Decyzje dotyczące przyznania wsparcia są podejmowane przez ekspertów oceniających projekty pod kątem ich celowości, zgodności z misją funduszu oraz potencjalnego wpływu na lokalną społeczność. W ramach oceny merytorycznej ekspert ocenia, czy dany wniosek spełnia kryteria ogólne oraz kryteria strategiczne. W ten sposób, piąta edycja Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego staje się platformą wspierającą innowacyjność, przedsiębiorczość społeczną oraz rozwój lokalnej społeczności.


SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI- CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH  NA LATA 2021-2030.

REGIONALNYM OPERATOREM PROJEKTU JEST FUNDACJA IMIENIA STEFANA ARTWIŃSKIEGO W KIELCACH.